เป็นบริการเสริมที่ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่พลาดการติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมล โดยเป็นบริการสำรองการรับอีเมลชั่วคราว เสมือนเป็น Backup Mail Server ในกรณีเกิดปัญหาขึ้นกับเครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้งาน เช่น Link Down หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ระบบเมลไม่สามารถรับอีเมลจากภายนอกได้ ระบบ Mail Buffer จะทำการรับอีเมลของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดปัญหาขึ้น จากนั้นเมื่อระบบเมลของผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ตามปกติ บริการนี้ก็จะทำการส่งต่ออีเมลทั้งหมดที่ได้รับกลับไปยัง Mail Server ของผู้ใช้งาน โดยไม่กระทบกับการรับส่งอีเมลที่เป็นอยู่

บริการนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้งานหรือองค์กรที่มีการติดตั้ง Mail Server ภายในองค์กรของตนเอง หรือมีการติดตั้ง Mail Server ไว้ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider)

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ช่วยให้ผู้ใช้งานไม่พลาดการติดต่อสื่อสารผ่านทางอีเมลในขณะที่เครือข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ขัดข้อง
  • สามารถรองรับอีเมลที่มีขนาดใหญ่ด้วย International Bandwidth และ Domestic Bandwidth ขนาดใหญ่ จึงทำให้การรับ-ส่งอีเมลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • หมดปัญหาเรื่องดาวน์ไทม์ของเซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากการใช้เซิร์ฟเวอร์หลายตัวทำงานร่วมกันในลักษณะ Load Balancing ทำให้ระบบ Mail Buffer มีเสถียรภาพสูง รวมทั้งมีการติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้าที่สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

คุณสมบัติ

  • โครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและภายในประเทศขนาดใหญ่
  • พื้นที่ต่อโดเมนไม่จำกัด
  • ระยะเวลาในการเก็บเมล 7 วัน
  • สามารถรองรับอีเมลขาเข้าเมื่อ Mail Server เดิมไม่สามารถทำหน้าที่รับอีเมลได้ (Secondary mail exchange server - MX2)

Network Diagram

จากรูป ในขณะที่ Network Link หรือ Mail Server ของผู้ใช้งานทำงานเป็นปกติ อีเมลที่ถูกส่งมายังโดเมนของผู้ใช้จะถูกส่งไปยัง Mail Server ของผู้ใช้โดยตรง แต่หาก Network Link หรือ Mail Server ของผู้ใช้ขัดข้อง ไม่สามารถส่งอีเมลมายังโดเมนของผู้ใช้ได้ อีเมลดังกล่าวจะถูกส่งมายังระบบ Mail Buffer โดยอัตโนมัติ ซึ่งระบบ Mail Buffer จะทำการจัดเก็บอีเมลของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อ Network Link หรือ Mail Server ของผู้ใช้งานทำงานได้ตามปกติ อีเมลทั้งหมดจะถูกส่งกลับมายัง Mail Server ของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ

สอบถามข้อมูล Mail Buffer

 

Business Solution
  • ที่อยู่: 2/4 อาคารชับบ์ ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • เบอร์โทร: 0-2779-7999
  • อีเมล: consultantksc@ksc.net