รายละเอียด

บริการอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงสำหรับองค์กรที่ต้องการความเสถียรในการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต ด้วยความเร็วสูงสุด (ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีสายสัญญาณของพื้นที่ให้บริการ) วงจรเช่าลีสต์ไลน์จะเชื่อมโยงระหว่างองค์กรท่านกับเคเอสซีโดยตรงแบบจุดต่อจุด (Point-to-point) ทำให้ท่านไม่ต้องถูกแบ่งช่องสัญญาณกับองค์กรอื่นๆ และมีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลสูง เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่จำกัดปริมาณรับ-ส่งข้อมูลและจำนวนชั่วโมงการใช้งาน และสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา

เคเอสซีสามารถให้บริการ Leased Line ได้บนเทคโนโลยี ได้แก่ MPLS และ G.SHDSL เป็นต้น และเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการข่ายสายขั้นนำทุกราย รวมถึงประสานงานเพื่อตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ และประสานงานในการขอติดตั้ง รวมทั้งแก้ปัญหาในการใช้งานให้แก่องค์กรของท่าน

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเคเอสซี จะสามารถใช้งานได้ปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.70 ของเวลาเฉลี่ยทั้งหมดในรอบปี

สอบถามข้อมูล Corporate Internet

 

Business Solution
  • ที่อยู่: 2/4 อาคารชับบ์ ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • เบอร์โทร: 0-2779-7999
  • อีเมล: consultantksc@ksc.net