บริการ Anti-virus Firewall เป็นบริการเพื่อการติดตั้งแอนตี้ไวรัสไฟร์วอลพร้อมการดูแลรักษา เพื่อป้องกันระบบเครือข่ายในระดับนโยบาย (Policy) ด้วย FortiGate Firewall ซึ่งเป็นแอนตี้ไวรัสไฟร์วอลที่สามารถตรวจสอบไวรัสที่อาจมาจากระบบอินเทอร์เน็ต โดยสามารถกำหนดนโยบายการใช้เครือข่ายได้หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานภายในองค์กร

ทางเคเอสซีจะช่วยออกแบบและปรับแต่งนโยบายความปลอดภัยของระบบแอนตี้ไวรัสไฟร์วอลให้เข้ากับนโยบายขององค์กร เช่น การอนุญาตให้เครื่องใดบ้างในองค์กรสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ การกำหนดช่วงเวลาในการใช้งาน รวมถึงกำหนดประเภทการใช้งานที่ได้รับอนุญาต เช่น เว็บไซต์ อีเมล ดาวน์โหลด โดยไม่กระทบความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพราะตัวไฟร์วอลมีการประมวลผลที่รวดเร็วบนชิป FortiASIC ซึ่งออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบไฟร์วอลโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ เคเอสซีจะมีการปรับปรุงฐานข้อมูลไวรัสและฐานข้อมูลการโจมตีบนไฟร์วอลแบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถป้องกันไวรัสและการโจมตีใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงที โดยเจ้าหน้าที่ของเราจะเฝ้าดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด และรายงานสรุปสถานการณ์อย่างทันท่วงทีผ่านทางอีเมลหรือ SMS

คุณสมบัติ

 • ตรวจสอบทุกแพ็กเกจจากอินเทอร์เน็ตก่อนผ่านเข้าระบบเครือข่ายขององค์กร
 • ตรวจสอบไวรัสที่อาจมีเข้ามาจากอินเทอร์เน็ต
 • ตรวจสอบสแปมเมลจากอีเมลที่เข้ามา
 • ตรวจสอบและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายขององค์กรจากอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ป้องกันการเข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
 • บริหารแบนด์วิทธ์ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตประเภทต่างๆ
 • กำหนดนโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามนโยบายองค์กร
 • มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับไฟร์วอล

เคเอสซียังมีบริการการติดตั้งที่รวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพร้อมบริการท่านตลอดเวลา

Concurrent User Bundle
FG-60 Outsource/ Standard 25-60 Antivirus, AntiSpam,IPS & Web Content Filtering
FG-100A Outsource/Premium 60-100

สอบถามข้อมูล Network Security Solution

 

Business Solution
 • ที่อยู่: 2/4 อาคารชับบ์ ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • เบอร์โทร: 0-2779-7999
 • อีเมล: consultantksc@ksc.net