Personal Data Protection Act : PDPA ,Training Course December 22, 2021
October 12, 2021
เคเอสซีจัด Webinar หัวข้อ “เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตแบบเดิมให้อัจฉริยะขึ้นได้ด้วย SD-WAN” เคเอสซีได้จัดงานสัมมนา ผ่านระบบออนไลน์ขึ้น (Webinar) ในหัวข้อ “เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตแบบเดิมให้อัจฉริยะขึ้นได้ด้วย SD-WAN” เพื่อมอบความรู้ด้านเทคโนโลยีทีมีประโยชน์ให้แก่ท่านผู้บริหาร ผู้ดูแลงานด้าน ICT และผู้สนใจ September 6, 2021
เคเอสซี ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็นผู้บรรยายแนวทางการจัดทำมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ ISO/IEC:27001) เคเอสซีได้รับเกียรติจากคณะทำงาน กรมศิลปากร เพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาทางวิชาการ ให้กับคณะทำงานกรมศิลปากร ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร July 2, 2021
เคเอสซี จัดอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act. B.E.) เคเอสซีได้จัดอบรมเพื่อมอบความรู้ให้กับลูกค้าองค์กร ในหัวข้อ “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act หรือ PDPA)” January 3, 2021
เคเอสซี จับมือฟอร์ติเนต ร่วมจัดสัมมนาถ่ายทอดเทคโนโลยีสุดล้ำส่งท้ายปี 2020 ลูกค้าเคเอสซีรับความรู้ดี ๆ แบบแน่นกระเป๋า เคเอสซีพาลูกค้าคนพิเศษเข้าร่วมงานสัมมนา ในกิจกรรม “KSC x Fortinet 2020 deliver the future” ณ โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร December 2, 2020
« 1 2 »