เคเอสซีได้จัดสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ True Vroom ในหัวข้อ “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เคเอสซี ได้จัดอบรมสำหรับลูกค้าองค์กรและบุคคลทั่วไปหัวข้อ “ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล ปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกนำไปใช้ในทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์มากกว่าโทษ และเจ้าของข้อมูลต้องปกป้องข้อมูลตนเองมิให้ใครมาละเมิดได้ ดังนั้นการยินยอมให้ข้อมูลแต่ละครั้งจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยกฏหมายจะมีผลใช้จริงในปี 2565 นี้

PDPA PR.jpg