เคเอสซีจัด Webinar หัวข้อ “เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตแบบเดิมให้อัจฉริยะขึ้นได้ด้วย SD-WAN”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เคเอสซีได้จัดงานสัมมนา ผ่านระบบออนไลน์ขึ้น (Webinar) ในหัวข้อ “เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตแบบเดิมให้อัจฉริยะขึ้นได้ด้วย SD-WAN” เพื่อมอบความรู้ด้านเทคโนโลยีทีมีประโยชน์ให้แก่ท่านผู้บริหาร ผู้ดูแลงานด้าน ICT และผู้สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ องค์กรสามารถนำเทคโนโลยี SD-WAN มาปรับใช้แทนระบบเครือข่ายแบบเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ต้นทุนต่อสาขาลดลง ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ใจยุคปัจจุบันอย่างยิ่ง โดยผ่านระบบ Live @True VROOM และได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก

Sunchai.jpg
เคเอสซี ให้ ความสำคัญกับการเรียนรู้ ส่งมอบในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ที่น่าสนใจมอบแก่ลูกค้าเสมอ ขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์กับทางบริษัทฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถรับชมคลิปบรรยาย(ฉบับเต็มจุใจ)ย้อนหลังได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=O5K8i-9gme8

และหากองค์กรใดสนใจบริการสามารถติตต่อทีมขายโซลูชันได้ที่ 02-779-7999
E-Mail: consultantksc@ksc.net
Website: www.ksc.net