บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด มอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ แก่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 คุณปรมา จทัชบุตร (Assistant Director),คุณปุณณภา ประทุมนอก (Consultant) เป็นตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด ได้เข้าพบ ดร.ชฎาภรณ์ โฆษิตานนท์ สงวนแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะครูโรงเรียนไผทอุดมศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะด้านการศึกษา (IPAD) พร้อมของที่ระลึกจากบริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ซึ่งถือเป็นความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานของนักเรียน อีกทั้งยังเพิ่มระบบความปลอดภัยให้กับระบบข้อมูลของโรงเรียน 


ทั้งนี้ ดร.ชฎาภรณ์ โฆษิตานนท์ สงวนแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ได้กล่าวขอบคุณบริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด ที่ให้การสนับสนุนทั้งอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีความปลอดภัย ทั้งยังกล่าวถึงความผูกพันที่ทั้งสององค์กรมีต่อกันมายาวนานและจะใช้บริการของเคเอสซีต่อไป