เคเอสซี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร เข้าร่วมบรรยายมอบความรู้ให้กับพนักงาน บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เคเอสซี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร เข้าร่วมบรรยายมอบความรู้ให้กับพนักงาน บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด นำโดย คุณสัญชัย รุ่งเรืองชูสกุล (Business Development Manager) คุณ ธนัย เสโลห์ (Account Manager) และคุณวิเชียร เว้าสูงเนิน (Engineering Consultant Manager)ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Security Awareness Training แก่ผู้เข้าเรียนผู้เป็นพนักงานของ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา 


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมวิธีการรับมือกลลวงจากโลกไซเบอร์ เรียนรู้ประเภทของมัลแวร์ เพื่อป้องกันการล้วงข้อมูลผ่าน “Social Engineering หรือเรียกว่า วิศวกรแฮ็กเกอร์” ที่รอฉกฉวยข้อมูลจากผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งหากผู้ใช้งานขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่ตระหนักในการใช้งาน ก็อาจจะมีความเสียหายมหาศาลก็เป็นได้ ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ต่างได้รับความสนใจจากทีมงานภายในองค์กรจำนวนมาก

IMG1 final.jpg
      ทั้งนี้  เคเอสซี ขอขอบพระคุณทางบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความไว้วางใจให้เกียรติเคเอสซี ได้มีส่วนร่วมในการสร้างการรับรู้ให้กับทีมงานภายในองค์กรในครั้งนี้ และหวังอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ให้ความรู้ในครั้งต่อไป