รายละเอียด

Corporate Leased Line เป็นบริการอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงสำหรับองค์กรที่ต้องการความเสถียรในการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงตั้งแต่ 64 Kbps ขึ้นไป เชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ต วงจรเช่าลีสต์ไลน์จะเชื่อมโยงระหว่างองค์กรท่านกับเคเอสซีโดยตรงแบบจุดต่อจุด (Point-to-point) โดยเชื่อมต่อโดยตรงจากองค์กรของท่านมายังเคเอสซี ทำให้ท่านไม่ต้องถูกแบ่งช่องสัญญาณกับองค์กรอื่นๆ และมีความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลสูง เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่จำกัดปริมาณรับ-ส่งข้อมูลและจำนวนชั่วโมงการใช้งานและสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา

เคเอสซีสามารถให้บริการ Leased Line ได้บนเทคโนโลยี ได้แก่ TDM, ARM, MPLS, G.SHDSL, Frame Relay เป็นต้น และเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการข่ายสายขั้นนำทุกราย รวมถึงสระสานงานเพื่อตรวจสอบพื้นที่ให้บริการและประสานงานในการขอติดตั้ง รวมทั้งการแก้ปัญหาในการใช้งานให้แก่องค์กรของท่าน

Contact

Business Solution