การฝึกอบรม: หลักสูตร Networking Fundamentals

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าองค์กรในหลักสูตร “Networking Fundamentals” เพื่อให้ความรู้ด้านการตั้งค่าเราท์..


เคเอสซีเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ 1 ส.ค. 2560

เรียน ท่านสมาชิก และพันธมิตรทางธุรกิจบริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด (สำนักงานใหญ่) จะทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้า จากหมายเลข 0-2979-7000 มาเป็นหมายเลขสี่หลัก..


การฝึกอบรม: หลักสูตร Networking Fundamentals

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าองค์กรในหลักสูตร “Networking Fundamentals” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการตั..


การฝึกอบรม: หลักสูตร Anti-Ransomware

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด ร่วมกับพันธมิตร Sophos ประเทศไทย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าองค์กรในหลักสูตร “Anti-Ransomware” เพื่อให้..


« 1 2 3 4 5  ... »