แจ้งเตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry

เรียน ท่านสมาชิกจากการระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) สายพันธุ์ชื่อ WannaCry ที่ระบาดไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ทั่วโลก บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด ขอเร..


วิธีปิด SMBv1 เพื่อป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry

จากการระบาดของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) สายพันธุ์ชื่อ WannaCry ที่ระบาดไปยังคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์ทั่วโลก บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด ขอแนะนำหนึ่งในวิธีกา..


การฝึกอบรม: หลักสูตร Ransomware

เนื่องจาก Ransomware เป็นมัลแวร์รูปแบบใหม่ที่กำลังระบาด หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จึงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ทางบริษัทฯ ได้เ..


การฝึกอบรม: หลักสูตร Ransomware

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าองค์กรในหลักสูตร “Ransomware” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมถ..


« 1 2 3 4 5  ... »