การฝึกอบรม: หลักสูตร Ransomware

เนื่องจาก Ransomware เป็นมัลแวร์รูปแบบใหม่ที่กำลังระบาด หลักสูตรฝึกอบรมของบริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จึงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ทางบริษัทฯ ได้เปิดหลักสูตร “Ransomware” อีกครั้งสำหรับลูกค้าองค์กร เพื่อให้ข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับ Ransomware รวมถึงนำเสนอบริการ Anti-Ransomware Solution เพื่อป้องกันภัยดังกล่าว

2017 04 20 Ransomware inside.jpg