การฝึกอบรม: หลักสูตร Ransomware

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ลูกค้าองค์กรในหลักสูตร “Ransomware” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีในการรับมือกับภัยดังกล่าว

2017 03 30 Ransomware.jpg